Diploma's


Master of Science in Osteopathy en DO-Diploma.


Wat is de waarde van de Master of Science in Osteopathy?

Osteopathie maakt deel uit van de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals door de Wereldgezondheidsorganisatie duidelijk wordt voorgeschreven. We zijn dan ook verplicht om een hoogwaardig academisch niveau na te streven, enerzijds om de patiënten de zekerheid te geven dat osteopathie behandelingen veilig en efficiënt zijn, complementair met de klassieke geneeskunde en anderzijds om aan andere gezondheidswerkers te tonen dat osteopathie en de uitoefening ervan wetenschappelijk onderbouwd is.Als artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, fysiotherapeuten en andere gezondheidsberoepen op masterniveau opgeleid worden, moet de osteopathie opleiding ditzelfde niveau hebben.  IAO studenten en afgestudeerden zien het belang van de academisering van de osteopathie in. In België verwijst het rapport van het Kenniscentrum KCE (Ministerie van Volksgezondheid) naar twee academische opleidingen: ULB en IAO. Hierbij is het enkel de IAO opleiding die eveneens de WHO Benchmarks for Training in Osteopathy volgt en daarmee de osteopathische principes respecteert.

Read more »

Hoe zit dat met Masterdiploma's in de ons omringende landen?

Vlaanderen: Volgens het onderwijsdecreet: in artikel 25, §6 van dit structuurdecreet staat heel duidelijk te lezen: “Degene aan wie op grond van een examen aan een niet in de Vlaamse Gemeenschap gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend van bachelor, master of doctor (doctor of philosophy, met afkorting PhD of dr) en die gerechtigd is die graad in het betreffende land als titel te voeren, is eveneens gerechtigd die graad als titel te voeren in de Vlaamse Gemeenschap op dezelfde wijze als in het betreffende land met aanduiding van de instelling van hoger onderwijs die de graad heeft verleend.” Dit is het geval voor de Master die onze afgestudeerden behalen.

Read more »

Telefoon: +32 (0) 9 233 04 03 - Op dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:30.