Veelgestelde vragen

Osteopathie

Wat is osteopathie en waarin verschilt zij van de chiropraxie?

 "De osteopathie is dat deel van de geneeskunde dat de klemtoon legt op de theorie dat het lichaam zijn eigen remedies kan maken op voorwaarde dat de structurele relaties, de omgevingsfactoren en de voeding van het individu normaal zijn. Osteopathie verschilt van de allopathie omdat ze meer aandacht besteedt aan de biomechanica en manipulatieve methodes in zowel de diagnose als de behandeling".

Benchmarks for Training in Osteopathy van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Welke klachten behandelt de osteopaat?

Osteopaten kunnen helpen bij heel wat klachten. Als je zou twijfelen of osteopathie iets voor jou kan doen, mag je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen terecht in onze Clinic voor een gratis osteopathische behandeling.

 

Bij zuigelingen:

Reflux problemen, slaapstoornissen, huilbuien, strabisme, schedelvervormingen, futloosheid, onrust, slikstoornissen, voedingsintolerantie, ...

Bij kinderen:

Houdingsafwijkingen, dyslexie, hyperkinese, hoofdpijn, evenwichtsproblemen, ademhalingsmoeilijkheden (sinusitis, nasale drip, astma), asymmetrisch kruipen, strabisme, lui oog, vertraagde spraakontwikkeling, gebitsproblemen, motorische achterstand, slaapstoornissen, KISS syndroom, buikklachten, Minimal Brain Damage (MBD), ...

Bij volwassenen:

Klachten en bewegingsbeperkingen in het bewegingssysteem inclusief de kaakgewrichten, verschillende vormen van hoofdpijnen, sinusitis, aangezichtspijnen, oorsuizingen, slikstoornissen, stressincontinentie, menstruatiepijnen, postnatale klachten, ademhalingsproblemen, maagklachten, misselijkheid, reflux, branderig gevoel, chronische vermoeidheid, stress, restklachten na operaties, hartkloppingen, darmklachten, ...

Bij sporters:

sportblessures (acuut, chronisch, recidiverend, preventie), optimalisering trainingsschema’s, voedingsadviezen.

Sommigen beweren dat osteopathie kwakzalverij is...

Het woord "osteopathie" is de voorbije jaren een zeer vaag begrip geworden. Dit komt omdat, bij gebrek aan wetgeving, iedereen zich in heel wat landen "osteopaat" mag noemen. Opgeleid of niet. En zo ontstaat wildgroei. De meest vreemde esoterische theorieën en praktijken krijgen jammer genoeg het etiket "osteopathie" aangekleefd. Van bij haar oprichting in 1987 staat de wetenschap bij de IAO centraal, waardoor wij ons heel duidelijk distantiëren van de hocus pocus die ons mooi beroep in een slecht daglicht plaatst.

Hoe vind ik een competente osteopaat?

 

In de landen waar de IAO haar opleidingen aanbiedt kunnen haar afgestudeerden lid worden van de leidinggevende beroepsverenigingen en registers voor osteopaten. Het bestuur van deze organisaties waarborgt de kwaliteit van haar leden door ze tot permanente bijscholing te verplichten.

België - Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten BVBO.

Denemarken - Danske Osteopater - DO.

Duitsland - Verband für wissenschaftliche Osteopathen Deutschlands e.V. - VWOD.

Frankrijk - Tal van beroepsverenigingen die alle hun eigen criteria hebben.

Groot-Brittannië - The General Osteopathic Council - GOsC.

Nederland - Nederlandse Vereniging voor Osteopathie - NVO, Nederlandse Osteopathie Federatie - NOF, Register voor Osteopathie - NRO.

Oostenrijk - Österreichische Gesellschaft für Osteopathie - ÖGO.

Zwitserland - Vereinigung akademischer Osteopathen/ innen Schweiz -VaOS.

Ook in alle andere Europese landen kunnen onze afgestudeerden lid worden van de leidinggevende beroepsverenigingen.

 

 

Wat is het verschil tussen kinesitherapie/fysiotherapie/manuele therapie en osteopathie?

 

Kinesitherapie en fysiotherapie zijn waardevolle therapieën die tot de klassieke geneeskunde behoren en die voornamelijk gericht zijn op de revalidatie. De manuele therapie is een specialisatie van de kinesitherapie en van de fysiotherapie.

Osteopathie heeft een volledig eigen en uniek concept waardoor het volledig los staat van de kinesitherapie, de fysiotherapie en de manuele therapie. Het osteopathisch concept bestaat uit de holistische visie op de mens waarbij de permanente interactie tussen het bewegingssysteem en alle andere weefsels centraal staat. De osteopathie kan enkel en alleen door osteopaten worden uitgeoefend omdat osteopaten zijn opgeleid tot competente, veilige en onafhankelijke therapeuten. Zij zijn de functie ingenieurs die de bewegingsverliezen van alle weefsels op een veilige en zachte manier onderzoeken en behandelen.

Wat kost een osteopathie behandeling?

Een behandelingssessie duurt ongeveer een halfuur en kost tussen de 50 en de 75 Euro. Wanneer de osteopaat erkend is, betalen de ziekenfondsen onder bepaalde voorwaarden de behandeling gedeeltelijk terug.

Wat is de geschiedenis van de osteopathie?

Historiek - Over de persoon Andrew Taylor Still.

6.8.1828 - Geboorte van Andrew Taylor Still.

Jeugd - Still is gefascineerd door alles wat leeft. Hij bestudeert de dieren die hij kon vangen. Hij mag zijn vader, die arts is, vergezellen op ziekenbezoek. Hij gaat bij zijn vader in de leer.

1861-1865 - Still werkt tijdens de secessieoorlog als ziekenhuis steward. In die tijd hadden ziekenhuis stewards een grote verantwoordelijkheid. Ze waren niet alleen verantwoordelijk voor de logistiek, maar schreven medicijnen voor en verzorgden de zieken. Sommige stewards kregen promotie tot assistent chirurg of chirurg. In zijn autobiografie schrijft hij later dat hij een "de facto chirurg" was.

1866-1870 - Na de secessieoorlog overlijden zijn vrouw, drie van zijn kinderen en een geadopteerd kind aan spinale meningitis. Still concludeerde hieruit dat de orthodoxe geneeskunde van zijn tijd vaak tekort schoot en zelfs schadelijk was. In 1870 volgt hij een korte opleiding in de geneeskunde aan the College of Physicians and Surgeons in Kansas City, Missouri.

Hij zal de rest van zijn leven wijden aan de studie van de menselijke anatomie. Hij schrok er niet voor terug om aan grafschennis te doen om menselijke resten op te graven en te bestuderen.

Still zette zich in om de geneeskunde van zijn tijd te hervormen. Hij zocht naar alternatieve behandelingen zoals bone setting, hydrotherapie, dieet tot zelfs magnetisme. Hij was ervan overtuigd dat er ooit een "rationele medische therapie" zou tot stand komen. 

22.06.1874 om 10:00 - Still maakt bekend dat hij de "osteopathie" ontdekt heeft. Etymologisch wordt dit woord gevormd door "osteon", wat bot betekent, en "pathos" wat voor lijden staat. Het is Still opgevallen dat lijdende en zieke mensen allen problemen in het bewegingssysteem vertonen. Het bewegingssysteem neemt deel aan de problematiek van de patiënt.

10.05.1892 - Hij sticht "The American School of Osteopathy" te Kirksville, Missouri.

1896 - De staat Vermont erkent als eerste de osteopathie.

12.12.1917 - Dr. Andrew Taylor Still overlijdt op 89 jarige leeftijd.

1917 - John Martin Littlejohn sticht "The British School of Osteopathy" te Londen.

1973 - Alle staten in de USA hebben de osteopathie wettelijk erkend.

1987 - The International Academy of Osteopathy - IAO wordt opgericht.

Opleidingen

Welke opleidingen kan ik aan de IAO volgen?

 

De IAO biedt drie opleidingen aan:

1. Master of Science in Osteopathy - MSc.Ost.

Dit modulair opleidingstraject bieden we in het Nederlands aan in België (Antwerpen en Gent) en in Nederland (Zeist). Fysiotherapeuten/kinesitherapeuten en artsen volgen 30 modules van 3 dagen, gespreid over 4 jaar. De eerste 2 jaar volgt men 7, de laatste 2 jaar 8 modules/jaar. Wie deze opleiding met succes afsluit behaalt niet alleen de Master of Science in Osteopathy van Buckinghamshire New University,  BNU (Londen), maar ook het Diploma in de Osteopathie van de IAO.

 

 

2. Post Academische Modules - PAM.

De IAO gelooft heel sterk in levenslang leren. Mede op vraag van de leidinggevende beroepsverenigingen organiseert de IAO deze Post Academische Modules voor osteopaten. Op de hoogte blijven is een must voor iedere professional.

 

 

3. Cursus "manipulaties en weke delen technieken". 

De cursus manipulaties en weke delen (MWD) bestaat uit zeven modules waarin telkens een volledige lichaamsregio zowel op theoretisch als op praktisch vlak wordt behandeld. Fysiotherapeuten/kinesitherapeuten en artsen volgen 7 modules van 2 of 3 dagen gedurende 1 jaar.

Vanaf wanneer kan ik de geziene stof in de praktijk toepassen?

Het IAO-curriculum is modulair opgebouwd. Dit betekent dat iedere module een eenheid is waarin een volledige lichaamsregio wordt behandeld. Na iedere module van 3 dagen ben je dus klaar om de geziene stof op een veilige manier in de praktijk toe te passen.

Wat is de deadline om mij in te schrijven aan de IAO?

Niet een bepaalde datum maar wel het aantal ingeschreven nieuwe studenten bepaalt het aantal vrije plaatsen. De laatste jaren was het zo dat rond eind augustus alle plaatsen waren ingenomen. Eens het nieuwe academiejaar van start is gegaan, heb je tijd tot 1 november om je voor dat academiejaar in te schrijven. Als je twijfelt of je nog op tijd bent, neem dan contact met ons op.

Ik ben aan een andere school met mijn opleiding begonnen maar ik wil nu overstappen naar de IAO. Kan dat?

Ja, dat kan. Bezorg ons via mail een attest van de lessen en examens die je al hebt afgelegd en dan stellen wij voor jou een individueel programma samen.

Binnen welke tijdspanne moet ik afstuderen?

Flexibiliteit is voor ons zeer belangrijk. Het is niet alleen een belangrijke parameter die medebepalend is voor onze gezondheid, maar op een flexibele manier kunnen studeren is aangenaam. Onze opleidingstrajecten zijn zo uitgestippeld dat onze studenten een goede work life balance hebben. Al onze opleidingstrajecten kunnen op 4 jaar of langer worden afgelegd.

Moet ik een thesis schrijven?

Om de Master of Science in Osteopathy te behalen moet een thesis geschreven worden. Wie het DO-diploma wil schrijft een case study.

In welke taal worden de lessen gegeven?

Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

Mag ik de lessen op video opnemen?

In iedere klas mag er 1 student(e) video-opnames van de getoonde technieken maken, op voorwaarde dat dit volledig in overeenstemming gebeurt met de GDPR- regelgeving. Deze video-opnames worden op een beveiligd platform geplaatst die de klas zelf kiest. Enkel studenten die tot eenzelfde klas behoren hebben toegang tot dit platform.

Moet ik veel noteren tijdens de lessen?

Je kiest zelf wat en hoeveel je noteert maar in principe staat alle leerstof in onze handboeken, onze e-books en in onze digitale syllabi.

Moet ik stoppen met de uitoefening van fysiotherapie/kinesitherapie de dag dat ik afstudeer aan de IAO?

Studenten die aan de IAO een opleiding volgen, melden ons dat ze spontaan de aangeleerde osteopathische inzichten en technieken toepassen in hun praktijk. In het begin van de opleiding is dit uiteraard nog beperkt maar naarmate de opleiding vordert, kiezen de studenten ervoor om hun patiënten meer en meer op een osteopathische manier te onderzoeken en te behandelen. De beroepsverenigingen ijveren ervoor dat hun leden volledig overstappen naar osteopathie. Hiervoor hebben we alle begrip omdat dit de profilering van de osteopathie ten goede komt. Je bent niet verplicht om van een beroepsvereniging en/of register lid te worden.

Osteopaten hebben respect voor de fysiotherapie/kinesitherapie die zich vooral richt op revalidatie. Iets waarmee de osteopathie zich niet bezighoudt. Samenwerken met andere medische disciplines is een must, ook voor osteopaten.

Kan ik als osteopaat verder studeren?

Zeker! Levenslang leren is voor iedereen die zijn beroep ernstig neemt een must. Daarom organiseert de IAO Post Academische Modules (PAM).

Of misschien wil je wel PhD worden?! Ook dit kan door onze nauwe samenwerking met Buckinghamshire New University (Londen).

Welke vertebrale manipulaties zal ik aangeleerd krijgen?

Zowel die met de lange als met de korte hefboom, waarbij de veiligheid van de patiënt centraal staat.

Diploma's

Wat is de waarde van de Master of Science in Osteopathy?

Osteopathie maakt deel uit van de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals door de Wereldgezondheidsorganisatie duidelijk wordt voorgeschreven. We zijn dan ook verplicht om een hoogwaardig academisch niveau na te streven, enerzijds om de patiënten de zekerheid te geven dat osteopathie behandelingen veilig en efficiënt zijn, complementair met de klassieke geneeskunde en anderzijds om aan andere gezondheidswerkers te tonen dat osteopathie en de uitoefening ervan wetenschappelijk onderbouwd is.
Als artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, fysiotherapeuten en andere gezondheidsberoepen op masterniveau opgeleid worden, moet de osteopathie opleiding ditzelfde niveau hebben.  IAO studenten en afgestudeerden zien het belang van de academisering van de osteopathie in. In België verwijst het rapport van het Kenniscentrum KCE (Ministerie van Volksgezondheid) naar twee academische opleidingen: ULB en IAO. Hierbij is het enkel de IAO opleiding die eveneens de WHO Benchmarks for Training in Osteopathy volgt en daarmee de osteopathische principes respecteert.

Welke diploma's kan ik aan de IAO behalen?

De opleidingen aan de IAO leiden tot de Master of Science in Osteopathy.

Hoe zit dat met Masterdiploma's in de ons omringende landen?

Vlaanderen: Volgens het onderwijsdecreet: in artikel 25, §6 van dit structuurdecreet staat heel duidelijk te lezen: “Degene aan wie op grond van een examen aan een niet in de Vlaamse Gemeenschap gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend van bachelor, master of doctor (doctor of philosophy, met afkorting PhD of dr) en die gerechtigd is die graad in het betreffende land als titel te voeren, is eveneens gerechtigd die graad als titel te voeren in de Vlaamse Gemeenschap op dezelfde wijze als in het betreffende land met aanduiding van de instelling van hoger onderwijs die de graad heeft verleend.” Dit is het geval voor de Master die onze afgestudeerden behalen.

Brussel en Wallonië: Een “Master complémentaire” is, zoals het woord duidelijk aangeeft, complementair met de kinesitherapie. Deze Master is een specialisatie van de kinesitherapie.

Nederland: De graad MSc.Ost. mag gedragen worden als hij geaccrediteerd is. Dit is het geval voor de Master die onze afgestudeerden behalen.

Duitsland: In sommige Bundesländer zoals Sachsen wordt door privé universiteiten (Dresden International University - DIU) een MSc.Ost. afgeleverd die niet geaccrediteerd is door een door het ENQA geaccrediteerde instelling zoals ZeVA, Duitse accreditatie organisatie. Dit betekent dat men deze titel wettelijk enkel in Sachsen kan voeren en dat het onderwijsprogramma niet conform het Bologna Proces verloopt. Andere Europese landen erkennen deze graad niet. Onze afgestudeerden die de Master of Science in Osteopathy van Buckinghamshire New University behalen, mogen deze titel in Duitsland dragen.

 

Oostenrijk: Hier worden non-degree masters (minder dan 120 credits) en degree masters (120 credits) afgeleverd. Beide zijn correcte masters maar enkel de degree master kan rechtstreeks leiden tot doctoraat of PhD.

Zwitserland en Liechtenstein: Omdat Zwitserland de Bologna verklaring ondertekende mag de titel MSc.Ost. gedragen worden indien het gaat om een geaccrediteerde master. Dit is het geval voor de Master die onze afgestudeerden behalen.

Denemarken: Omdat Denemarken de Bologna verklaring ondertekende mag de titel MSc.Ost. gedragen worden indien het gaat om een geaccrediteerde master. Dit is het geval voor de Master die onze afgestudeerden behalen.

Er bestaan ook Master of Arts. Deze masters zijn bedoeld voor technische onderwijsrichtingen. Osteopathie is een wetenschappelijke richting waardoor de Master of Science MSc.Ost. noodzakelijk is.

Ik behaalde een DO-diploma aan een andere school en ik wil de Master of Science in Osteopathy. Kan dat?

Na slagen in het toelatingsexamen kan je bij ons de Post Academische Module (PAM) "Osteopathie bij Kinderen" of "Sports Osteopathy" volgen en op deze manier je Master of Science in Osteopathy behalen. 

Kan ik na het behalen van de Master ook een PhD behalen?

Ja hoor! Dit kan door onze nauwe samenwerking met Buckinghamshire New University - "BNU".

Na mijn afstuderen wil ik betrokken worden bij de verdere evolutie van de osteopathie in het algemeen en van de IAO in het bijzonder. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Jaarlijks organiseert de IAO meerdere Post Academische Modules (PAM). Wetenschap en kwaliteit staan voorop.  

De IAO-afgestudeerde krijgt ook de toegang tot buitenlandse congressen. Zo kan je bijvoorbeeld lid worden van The American Academy of Osteopathy (A.A.O.), de overkoepelende academische organisatie van de 26 Amerikaanse universiteiten waar je osteopathie kunt studeren.

Maar er is meer! Momenteel zijn zo’n 2500 studenten aan de IAO in opleiding. Dit aantal neemt elk jaar toe waardoor de IAO alsmaar meer assistenten en docenten nodig heeft. Word jij onze toekomstige docent? 

Leslocaties

In welke steden kan ik een opleiding volgen?

In België:

  •  Antwerpen en Gent.

In Nederland:

  • Zeist.

Kan ik tussen cursusplaatsen switchen?

Flexibiliteit is voor ons een belangrijke parameter. We willen onze studenten zoveel mogelijk laten kiezen waar en wanneer ze de opleiding volgen.

Studenten kunnen tussen Antwerpen, Gent en Zeist switchen. Leuk als je bijvoorbeeld een bepaalde lessen module in de stad waar je normaal gezien de lessen volgt, niet kunt meemaken. Dezelfde module gewoon in één van de twee andere steden inhalen.

Komen er in de toekomst nog cursusplaatsen bij?

Wij zijn bereid om met organisaties samen te werken die het ernstig menen met de osteopathie. Geef ons een seintje en we bekijken graag de mogelijkheden.

Cursusprijzen

Hoeveel kosten de opleidingen?

In het Master opleidingstraject bedraagt de prijs per lesmodule van 3 dagen te Antwerpen en te Gent 365€. In Zeist is de lunch inbegrepen, dus daar vragen we 75€/lesmodule extra. In deze cursusprijzen zijn ook het cursusmateriaal, de boeken die de IAO uitgeeft, de toegang tot de eCampus (waar de digitale cursussen, de video's, de examens etc staan) en de koffiepauzes inbegrepen.

Voor onze Post Academische Module (PAM) gelden andere prijzen.

Voor de cursus "Manuele Therapie" betaal je te Antwerpen en te Gent voor een lesmodules van 2 dagen 237€ en voor een lesmodule van 3 dagen 366€. In Zeist is dit resp. 287€ en 441€ omdat hier in een lunch wordt voorzien. In deze cursusprijzen zijn ook het cursusmateriaal, de toegang tot de eCampus (waar de digitale cursussen, de video's, de examens etc staan) en de koffiepauzes inbegrepen.

Bekijk zeker ook de subsidies waarvan je eventueel gebruik kunt maken!

Blijft de cursusprijs tijdens de opleiding gelijk?

De cursusprijs kan na ieder academiejaar aangepast worden, rekening houdend met gewijzigde economische situaties.

Bekijk zeker de subsidies waarvan je kunt genieten!

Moet ik het volledige bedrag voor een gans academiejaar betalen of mag dit in schijven?

Nee hoor! Je betaalt voor iedere module apart.

Docenten

Wat is het profiel van de docenten van wie ik zal les krijgen?

Al onze docenten zijn Master of Science in Osteopathy en zijn bijzonder gemotiveerd om hun kennis en ervaring aan onze studenten over te dragen.

Zitten er ook vrouwen in het docenten team?

Ja hoor! Bijna de helft van onze docenten zijn vrouwen.

Hoe kan ik na afstuderen docent aan de IAO worden?

Aan de IAO studeren vandaag zo’n 2500 studenten. Dit aantal neemt elk jaar toe wat betekent dat de IAO alsmaar meer assistenten en docenten nodig heeft. Je hebt dus de mogelijkheid om een carrière als docent aan de IAO uit te bouwen zowel in binnen- als buitenland. Het is duidelijk dat de IAO de voorkeur geeft aan getalenteerde en gemotiveerde mensen die door ons werden opgeleid.  

Erkenning

Is de Master of Science een wettelijk erkend diploma?

Zeker! Studenten die onze Master opleiding met succes afronden behalen de Master of Science in Osteopathy, uitgereikt door Buckinghamshire New University ("BNU"), Londen. Deze Master is geaccrediteerd en conform met de Bologna akkoorden waardoor hij in 45 Europese landen en regio's een wettelijk diploma is. 

Ben ik een erkend osteopaat wanneer ik aan de IAO afstudeer?

Wie bij ons afstudeert kan lid worden van de toonaangevende beroepsverenigingen in alle Europese landen. Lidmaatschap betekent vaak dat de osteopathie behandelingen terugbetaald worden door de zorgverzekeraars.

Kan ik lid worden van een beroepsvereniging?

Wie bij ons afstudeert kan lid worden van de toonaangevende beroepsverenigingen in alle Europese landen. Lidmaatschap betekent vaak dat de osteopathie behandelingen terugbetaald worden door de zorgverzekeraars.

Is de IAO gecertificeerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs in Nederland?

Ja hoor! Door deze erkenning kunnen wij onze opleiding vrij van BTW aanbieden.

Is de IAO een door de Vlaamse Gemeenschap erkende dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille?

Ja hoor! 

Is de IAO een erkende school?

De IAO is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (vzw), opgericht naar Belgisch Recht. De erkenning die ons het meest plezier doet is de erkenning van de meer dan 2500 studenten die momenteel aan de IAO hun opleiding volgen. Wanneer zij zullen afstuderen behalen zij het DO-diploma en de Master of Science in Osteopathy. Deze Master, uitgereikt door Buckinghamshire New University, Londen ("BNU") is een wettelijk erkend diploma in 45 Europese landen en regio's en is volledig conform met de Bologna akkoorden.

Is de osteopathie in België nu wel of niet erkend?

Erkenning van de opleiding

Wie aan de IAO afstudeert behaalt de Master of Science in Osteopathy, afgeleverd door Buckinghamshire New University "BUCKS" te Londen. Deze Master is een wettelijk diploma in 45 Europese landen en regio's. Het Ministerie van Onderwijs schreef op 16 november 2001 het volgende: “Elk diploma in de osteopathie behaald in een ander land van de Europese Unie dat in dat land ook erkend is voor de beroepsuitoefening, laat de houder ervan wel toe zijn beroep ook in België uit te oefenen, evenwel niet in het stelsel van terugbetaling door het RIZIV”.

Erkenning van de uitoefening

Op 29 april 1999 werd de zogenaamde wet “Colla” op de niet-conventionele geneeswijzen door het federaal Parlement goedgekeurd. Deze wet wil de beoefenaars van vier niet-conventionele geneeswijzen, te weten osteopathie, homeopathie, acupunctuur en chiropraxie registreren. Het doel van deze wet is de bescherming van de patiënt. Enkel wie goed is opgeleid en wie zich permanent bijschoolt wordt geregistreerd. Deze kaderwet treedt echter pas in voege vanaf het moment dat de uitvoeringsbesluiten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een administratieve formaliteit die de opeenvolgende Ministers van Volksgezondheid geen aandacht geven. Het gaat nochtans over de bescherming van de patiënt...

Erkenning inzake terugbetaling

Osteopathie behandelingen die door IAO-afgestudeerde osteopaten worden verstrekt, worden in het kader van de vrije bijkomende verzekering deels terugbetaald door de ziekenfondsen.

Wat is die ISO 9001 kwaliteitsnorm eigenlijk?

De IAO® staat voor kwaliteit. In maart 1997 behaalden we het ISO 9001 kwaliteitscertificaat in "Osteopathic Education and Training" en we waren daarmee de eerste school voor osteopathie in Europa die dit kwaliteitslabel behaalde.

Het ISO 9001 Quality Label werd opgesteld door ISO/TC 176 "Quality Management and Quality Assurance" van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Deze Europese Norm heeft de status van Nationale Norm in de volgende landen : België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Engeland, Finland, Italië, Spanje, Luxemburg, Zweden, Zwitserland, Griekenland, Portugal, Oostenrijk, Ierland, Noorwegen, IJsland, ...

De IAO® wordt regelmatig en grondig ge-audit door Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. met betrekking tot de internationale ISO-kwaliteitsnorm. We bezitten het EN ISO 9001 kwaliteitslabel wat uniek is in Europa. Het ISO 9001 - model van kwaliteitsverzekering is onafhankelijk van de aard van de economische activiteit of van de aangeboden diensten.

Het systeem wordt per sector gespecificeerd en kent dus ook voor het onderwijs specifieke eisen. De IAO® creëerde en onderhoudt een geschreven kwaliteitshandboek met specifieke procedures in verband met het verstrekte onderwijs en de aangeboden diensten. De IAO en haar medewerkers volgen deze procedures strikt.

De IAO® werd geridderd in de Orde van de Kwaliteitszorg vanwege dit ISO Label. Meer informatie over dit label vind je op de website van ISO (International Standards for Business, Government and Society).

Wat houdt de Bolognaverklaring in?

De ministeries van onderwijs uit 45 landen en de Europese Raad verklaren hun gemeenschappelijke intenties betreffende de organisatie van hoger onderwijs in Europa.

  • Men kwam in Europa tot een gelijkwaardig raamwerk voor diploma's: Bachelor/BA - Master/MA - Doctor/PhD. Men wil ook de toevoeging van een “diploma-supplement”. Dit is een beschrijving van de academische carrière van de afgestudeerde en een objectieve beschrijving van zijn competenties. In de meeste landen is deze BAMA structuur reeds ingevoerd.
  • Men moet in Europa een creditsysteem ontwikkelen om de mobiliteit van de studenten te promoten (ECTS). In alle landen is dit systeem nu in gebruik.
  • Men moet de studentenmobiliteit in Europa stimuleren door de obstakels (linguïstisch en financieel) voor deze mobiliteit weg te werken.
  • Men moet in Europa meer gaan samenwerken op het vlak van kwaliteitszorg om tot vergelijkbare criteria en methoden te komen. “The European Higher Education Area - EHEA” en de “European Standards and Guidelines for Quality Assurance” werden ontwikkeld.
  • Externe en interne kwaliteitszorg moet in alle scholen geïmplementeerd worden.
  • Aanmoedigen van partnerships tussen alle mogelijke opleidingsinstituten.
  • Buitenlandse kwalificaties moeten in elk land erkend worden.
  • Het belang van research wordt onderlijnd.

De IAO voldoet aan de Europese kwaliteitscriteria:

Subsidies & vergoedingen

Worden osteopathie behandelingen door de ziekenfondsen en de zorgverzekeraars vergoed?

Patiënten die door IAO afgestudeerden behandeld worden krijgen een deel van het betaalde ereloon terug.

Kan ik in België van educatief verlof genieten?

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. Lees meer over de erkenning opleidingen in het kader van het betaald educatief verlof.

Kan ik in Vlaanderen van de KMO portefeuille genieten?

De IAO is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille (optie opleidingen). Dit betekent dat de Vlaamse overheid jouw osteopathie opleiding voor een deel terugbetaalt. Je kan, onder bepaalde voorwaarden, subsidies aanvragen bij de KMO portefeuille voor al onze osteopathie-opleidingen in Vlaanderen

Het maximum subsidiebedrag bedraagt € 7500.  Het te kiezen thema vanaf 01.01.23  is “Beroepsspecifieke competenties”.

De kmo-portefeuille is een interactieve subsidiemaatregel. Meer informatie kan je vinden op de website van het Agentschap Ondernemen.

Over IAO

Wat is de visie en de missie van de IAO?

We willen onze studenten opleiden tot veiligecompetente en onafhankelijke osteopaten. Daarom bieden we moderne opleidingen aan die beantwoorden aan de hoogst mogelijke academische standaarden. We hechten veel waarde aan een goede wetenschappelijke onderbouwing (Evidence Based Practice). Van onze studenten wordt verwacht dat ze steeds handelen vanuit een ruime wetenschappelijke kennis.

Kwaliteit, Innovatie, Appreciatie en Respect zijn onze waarden

Dat is waar we bij de IAO® voor staan.

Kwaliteit: We zijn continu op zoek naar hoe we onze opleidingen nog beter kunnen maken. De huidige studenten spelen daarin een belangrijke rol, o.a. door hun feedback kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

Innovatie: De IAO® volgt de meest recente evoluties op de voet (Evidence Based Practice). Wij hebben jaren geleden "Blended Learning" in ons curriculum geïmplementeerd. Dit betekent dat onze onderwijsmethode bestaat uit een combinatie van klassikaal onderwijs met e-learning. Daarbovenop blijven we zoeken naar manieren om het Evidence Based Practice model nog zichtbaarder te maken in onze opleidingen.

Appreciatie: Ontzettend veel appreciatie voor de osteopathie, maar ook voor de inzet van onze medewerkers, docenten en studenten.

Respect: Niet alleen respect voor onze studenten, onze docenten, onze assistenten en medewerkers maar ook voor de patiënten. De relatie tussen de osteopaat en zijn patiënt is gebaseerd op wederzijds respect.

Osteopathische beroep
De IAO® blijft zich inzetten voor de academisering van het osteopathische beroep en voor de erkenning van de osteopathie in alle landen waar we opleidingen organiseren. Samenwerken met de bestaande medische beroepen is daarbij van groot belang.

Sociaal doel
Naast onze osteopathie opleidingen, proberen we ook een sociaal doel te vervullen. In onze clinics in Gent en Antwerpen geven we iedereen de kans om te genieten van de voordelen van een osteopathische behandeling. In de clinics kunnen patiënten gratis behandeld worden door onze laatstejaarsstudenten, natuurlijk steeds onder toezicht van een gediplomeerde osteopaat.

Met wie werkt de IAO samen?

We werken in de eerste plaats samen met onze academische partner Buckinghamshire New University "BNU" te Londen. Door deze samenwerking behalen onze afgestudeerden de Master of Science in Osteopathy, wat in 45 Europese landen en regio's een wettelijk erkend diploma is. 

Samenwerken met beroepsverenigingen en registers in zoveel mogelijk landen is belangrijk om de osteopathie een wettelijk kader te proberen geven.

Is de IAO de grootste school voor osteopathie in Europa?

Aan de IAO studeren momenteel meer dan 2500 studenten (een honderdtal artsen, de anderen zijn kinesitherapeuten en fysiotherapeuten) verspreid over Europa. Van bij de start, meer dan 30 jaar geleden, tot op vandaag, wordt onze manier van lesgeven enorm op prijs gesteld.

Wat doet de IAO voor de verdere ontwikkeling van de osteopathie?

In de totstandkoming van de wet “Colla” op de niet-conventionele geneeswijzen speelde de I.A.O. een belangrijke rol. Zo werd bijvoorbeeld aan de directie van de IAO gevraagd om in het Belgisch federaal Parlement te gaan debatteren met de parlementsleden. Niet onbelangrijk als men weet dat er heel wat oppositie werd gevoerd tegen deze wet.

Het is een traditie geworden dat prominenten de diploma’s aan de IAO komen uitreiken. In het verleden waren dat bijvoorbeeld Minister Marcel Colla, de toenmalige burgemeesters van de stad Gent Frank Beke, Daniël Termont en Mathias De Clercq, toenmalig Gents schepen van onderwijs Rudy Coddens, toenmalig voorzitter van de provincieraad Oost-Vlaanderen Piet Van Eeckhaut, toenmalig federaal parlementsvoorzitter Herman De Croo, toenmalig Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, toenmalig Provinciegouverneur Jan Briers, de professoren Pascal Verdonck en Tom Balthazar, de ondernemers Herman Van de Velde en Luc De Bruyckere, ...

Op 29 juni 2002 reikte senator Marcel Colla, destijds Minister van Volksgezondheid en “vader” van de wet op de registratie van de osteopaten (wet op de niet-conventionele geneeswijzen), de diploma’s aan de IAO promovendi uit.

De IAO is lid van en werkt nauw samen met de Osteopathic International Alliance (OIA) met zetel te Chicago. Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld om de academische criteria van de osteopathie over de hele wereld te bepalen.

Telefoon: +32 (0) 9 233 04 03 - Op dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:30.