Privacy

Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze website www.osteopathie.eu (hierna aangeduid als de "Website"). De IAO is volledig conform de GDPR wetgeving. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van The International Academy of Osteopathy vzw (IAO®). We zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die je ons via deze site toevertrouwt.

The International Academy of Osteopathy – vzw (IAO) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy- beleid, kan je ons contacteren

Verwerkingsdoeleinden

The International Academy of Osteopathy, verder genoemd als IAO, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van studenten en kandidaat studenten voor het beheer van het osteopathie-onderwijs dat zij verstrekt. Kandidaat studenten (info-aanvragers en deelnemers aan opendeurdagen) worden op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen binnen de osteopathie opleidingen, en dit via nieuwsbrieven die beschikken over opt-out opties. Studenten krijgen via de website toegang tot de eCampus (besloten leerplatform) via login en paswoord. Studenten worden eveneens op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het beroep en de discipline osteopathie en het osteopathie-onderwijs via nieuwsbrieven en pushberichten in apps. Beide beschikken over opt-out opties.

De eCampus en de website staan op beveiligde en door de IAO beheerde servers. Persoonlijke gegevens worden slechts gedeeld met de firma SEBSOFT, enkel voor development doeleinden en met de docenten (onderwijs-doeleinden). De IAO heeft met deze partners verwerkersovereenkomsten.

De eCampus en de website zijn voorzien van een SSL-certificaat. Met een SSL certificaat beveiligen we de verbinding tussen onze website en de bezoeker via HTTPS encryptie.

De persoonlijke gegevens die worden opgevraagd (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, beroep, diploma’s, email adres) dienen om het opleidingsverloop te kunnen garanderen.

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij zoals Microsoft.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze studenten en kandidaat-studenten, zodat we onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De informatie die we krijgen via deze cookies kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Google Analytics

Zowel op de eCampus als op de website maken we gebruik van de Google Analytics cookies. Om deze volgens de privacywetgeving correct te gebruiken, werd een bewerkersovereenkomst afgesloten. De IAO verwerkt de gegevens anoniem en we delen deze gegevens niet. Verder maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden bijvoorbeeld het aanvragen van informatie) of 6.1.b (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is in dit geval door het inschrijven voor een opleiding of cursus) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De toestemming via aanvraag tot info of aanmelden op een opleiding of cursus kan steeds worden ingetrokken via eenvoudige melding per mail of opt-out betreffende nieuwbrieven.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (opleiding tot Master of Science in Osteopathy), zullen de persoonsgegevens van de student worden gedeeld met andere instituten, met name Buckinghamshire New University  (Londen).

Voor studenten worden de gegevens ook gedeeld met PAY en het boekhoudprogramma Venice die de betalingsverwerking van de opleiding en cursussen voorzien. IAO heeft ook met deze partijen verwerkersovereenkomsten.

De IAO garandeert dat deze ontvangers schriftelijk beloofden de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

De informatie wordt verder niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De student of info-aanvrager heeft te allen tijde recht op inzage, Artikel 15, van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn volgens artikel 16, ze laten verwijderen volgens Artikel 17 in acht genomen van de wettelijke vereisten, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 18.

Bovendien, heeft de student zoals beschreven in Artikel 20.1 het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. De betreffende persoonlijke gegevens worden bewaard op de eCampus en zijn beschermd via persoonlijk login en paswoord. Ze zijn steeds zichtbaar voor de student of kandidaat student.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de student gevraagd om ons een e-mail te sturen.

Direct marketing

De student, kandidaat student of info-aanvrager heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Webshop

Het gaat om volgende onderdelen van de website:

De persoonlijke klantengegevens worden bijgehouden via de achterliggende tool. Ze dienen enkel voor de betalingsverwerking van de aankoop door Ogone of Paypal en de mogelijke customer service na aankoop.

De gegevens worden beveiligd bewaard.

Deze gegevens worden gedeeld met Adobe en de firma D-Soft, waarbij wij kunnen aangeven dat beide firma’s het nodige doen om hun gegevens correct te beheren.

Deze persoonlijke gegevens worden verder niet met derden gedeeld.

Foto's, audio- en filmopnames

De IAO behoudt zich het recht voor om foto's, audio- en filmopnames tijdens de lessen of andere evenementen te maken. Deze kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De aanwezigheid van camera's zal altijd duidelijk worden aangegeven. Als iemand liever niet in beeld komt en hij/zij maakt dit kenbaar, houden wij hier rekening mee. Iedereen heeft het recht om het beperken van het gebruik van zijn afbeelding. Bezwaar tegen beeldmateriaal kan mondeling of schriftelijk  gecommuniceerd worden.

Mogelijke aanpassingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klacht

De student, kandidaat-student of info-aanvrager beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je hier vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Deze pagina werd voor het laatst aangepast op 23/06/2020.

Telefoon: +32 (0) 9 233 04 03 - Op dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 12:30.