Osteopathie maakt deel uit van de eerstelijnsgezondheidszorg, zoals door de Wereldgezondheidsorganisatie duidelijk wordt voorgeschreven. We zijn dan ook verplicht om een hoogwaardig academisch niveau na te streven, enerzijds om de patiënten de zekerheid te geven dat osteopathie behandelingen veilig en efficiënt zijn, complementair met de klassieke geneeskunde en anderzijds om aan andere gezondheidswerkers te tonen dat osteopathie en de uitoefening ervan wetenschappelijk onderbouwd is.
Als artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, fysiotherapeuten en andere gezondheidsberoepen op masterniveau opgeleid worden, moet de osteopathie opleiding ditzelfde niveau hebben.  IAO studenten en afgestudeerden zien het belang van de academisering van de osteopathie in. In België verwijst het rapport van het Kenniscentrum KCE (Ministerie van Volksgezondheid) naar twee academische opleidingen: ULB en IAO. Hierbij is het enkel de IAO opleiding die eveneens de WHO Benchmarks for Training in Osteopathy volgt en daarmee de osteopathische principes respecteert.


Osteopathie in eerste lijn...