De ministeries van onderwijs uit 45 landen en de Europese Raad verklaren hun gemeenschappelijke intenties betreffende de organisatie van hoger onderwijs in Europa.

  • Men kwam in Europa tot een gelijkwaardig raamwerk voor diploma's: Bachelor/BA - Master/MA - Doctor/PhD. Men wil ook de toevoeging van een “diploma-supplement”. Dit is een beschrijving van de academische carrière van de afgestudeerde en een objectieve beschrijving van zijn competenties. In de meeste landen is deze BAMA structuur reeds ingevoerd.
  • Men moet in Europa een creditsysteem ontwikkelen om de mobiliteit van de studenten te promoten (ECTS). In alle landen is dit systeem nu in gebruik.
  • Men moet de studentenmobiliteit in Europa stimuleren door de obstakels (linguïstisch en financieel) voor deze mobiliteit weg te werken.
  • Men moet in Europa meer gaan samenwerken op het vlak van kwaliteitszorg om tot vergelijkbare criteria en methoden te komen. “The European Higher Education Area - EHEA” en de “European Standards and Guidelines for Quality Assurance” werden ontwikkeld.
  • Externe en interne kwaliteitszorg moet in alle scholen geïmplementeerd worden.
  • Aanmoedigen van partnerships tussen alle mogelijke opleidingsinstituten.
  • Buitenlandse kwalificaties moeten in elk land erkend worden.
  • Het belang van research wordt onderlijnd.

De IAO voldoet aan de Europese kwaliteitscriteria:


De Benchmarks for Training in Osteopathy van de WHO.