Komen er in de toekomst nog cursusplaatsen bij?

Wij zijn bereid om met organisaties samen te werken die het ernstig menen met de osteopathie. Geef ons een seintje en we bekijken graag de mogelijkheden.


We werken graag samen. »