Om de Master of Science in Osteopathy te behalen moet een thesis geschreven worden. Wie het DO-diploma wil schrijft een case study.


Ik heb een fantastisch idee!