Wat is osteopathie en waarin verschilt zij van de chiropraxie?

 "De osteopathie is dat deel van de geneeskunde dat de klemtoon legt op de theorie dat het lichaam zijn eigen remedies kan maken op voorwaarde dat de structurele relaties, de omgevingsfactoren en de voeding van het individu normaal zijn. Osteopathie verschilt van de allopathie omdat ze meer aandacht besteedt aan de biomechanica en manipulatieve methodes in zowel de diagnose als de behandeling".

Benchmarks for Training in Osteopathy van de Wereld Gezondheidsorganisatie.


Osteopathie is wetenschap en kunst.


"Osteopathie is een therapeutische en diagnostische manuele benadering van de pathologieën. In het kader van een eerstelijnsopvang van de patiënten, richt ze zich uitsluitend op het disfunctioneren van het lokomotorisch stelsel en het perifere zenuwstelsel. Osteopathische pathologieën die niet in de bovenvermelde definitie vallen, worden in de tweede lijn benaderd".

Federale Belgische wet op de niet-conventionele geneeswijzen van 29.04.1999.


“Osteopathie is de wetenschap en de kunst die op manuele wijze functiestoornissen in de mobiliteit van alle weefsels, die deelnemen in het ontstaan van ziekteverschijnselen, opspoort en desgevallend behandelt.”

Grégoire Lason - Directeur van de IAO.


De chiropraxie besteedt enkel aandacht aan het bewegingssysteem. De osteopathie heeft echter ook oog voor alle andere weefsels, omdat ook daar de oorzaak kan liggen voor problemen in het bewegingsstelsel. De osteopathie benadert de patiënt vanuit een holistisch perspectief.