De IAO is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende dienstverlener in het kader van de kmo-portefeuille (optie opleidingen). Dit betekent dat de Vlaamse overheid jouw osteopathie opleiding voor een deel terugbetaalt. Je kan, onder bepaalde voorwaarden, subsidies aanvragen bij de KMO portefeuille voor al onze osteopathie-opleidingen in Vlaanderen

Het maximum subsidiebedrag bedraagt € 7500.  Het te kiezen thema vanaf 01.01.23  is “Beroepsspecifieke competenties”.

De kmo-portefeuille is een interactieve subsidiemaatregel. Meer informatie kan je vinden op de website van het Agentschap Ondernemen.