Omdat de IAO mensen heeft aangeworven die lang op zoek waren naar werk en omdat de IAO zich heeft ingezet voor deze ‘kwetsbare groep mensen’ kreeg de IAO een certificaat van "inclusieve onderneming." 


Het "Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2020."