Titel: Behandelstrategieën aan de hand van klinisch redeneren bij kinderen.

Omschrijving: Het doel is om de osteopaat nog sterkere handvaten te geven in het klinisch redeneren bij het behandelen van kinderen. Osteopathie is veel meer dan het toepassen van aangeleerde technieken voor kinderen.

Na een grondige anamnese en een doelgericht en veilig leeftijdsconform onderzoek dringt er zich een denkproces op in twee stappen.  Een goede uitsluitingsdiagnostiek op zoek naar mogelijke rode en oranje vlaggen vormt stap 1 en het stellen van de juiste fysiologische behandeldoelen volgens de “Benchmarks for training in osteopathy” vormt stap 2. Inzicht in de embryologie - fysiologie – en pathologie in het kader van de besproken items zijn hierbij een inspirerende hulp om beter te begrijpen hoe leeftijdsadequaat osteopatisch handelen kan bijdragen tot een betere gezondheid van je patientjes.

De docent zal hiervoor de nodige achtergrond kennis geven en aan de hand van klinische gevallen dit proces toelichten en samen met jullie door een aantal cases lopen om dit proces in te oefenen. We proberen ook een aantal kindjes in de klas te ontvangen om na de theorie en de gevalsbesprekingen via deze demonstraties het klinisch redeneren tot leven te laten komen.

Deze scholing haalt heel wat thema’s aan die besproken werden in het verloop van het 2 jarige traject van de bijscholingen osteopathie bij kinderen van de IAO. Mensen die het traject nog niet volgden zijn absoluut ook welkom en kunnen het proces van klinisch redeneren zeker volgen en begrijpen. Voorkennis in osteopathie bij kinderen is een aanrader en een meerwaarde om dit weekend te volgen maar deze voorkennis moet absoluut niet uitsluitend komen van het traject dat wij aanbieden.

Inhoud:

  • Essenties van het intake-consult bij: a. een pasgeborene (< 1 maand), b. een baby (< 1 jaar), c. het jonge kind (< 5 jaar): parameters die jou, in een praktisch kader, snel een eerste indruk geven van de ‘manifeste toestand’ en van de ‘fysiologische stabiliteit’ van het kindje: Beoordeling van huidskleur, hartritme, ademhaling, spiertonus en prikkelbaarheid.
  • Neuromotorische disfuncties bij de baby en het kind - osteopathische strategie met multifactoriele aanpak; indicaties en contra-indicaties.
  • Respiratoire en cardiovasculaire dysfuncties bij kinderen - osteopathische strategie met multifactoriele aanpak; indicaties en contra-indicaties.
  • Digestieve systeem bij: a. een pasgeborene (< 1 maand), b. een baby (< 1 jaar), c. het jonge kind (< 5 jaar): mijlpalen in de progressie tot een functioneel stabiele mond-, maag-, darm-functie.
  • Musculoskeletale evaluatie, rekening houdend met de neurologische ontwikkelingsstatus, de endocrinologische fysiologie en de orthopedische groeileeftijd: Wat kan ik osteopathisch bijdragen aan een fysiologisch verloop? (progressiestoornis in motorische ontwikkeling, reflux-problematiek, darmkrampen, bedwateren, neurovegetatieve dystonie, slaapproblemtiek, …)
  • Concrete behandelingen met kinderen in de klas om de aanpak van het klinisch redeneren en het osteopathische handelen te illustreren. Er is een vraag en antwoord moment voorzien na iedere behandeling.

 

Datum Uur Docent Topic
Vrijdag 12 mei 2023 8:30 - 12:30 Luc Roggen BSc. Ost. Essenties van het intake-consult bij • Een pasgeborene (< 1 maand) • Een baby (< 1 jaar) • Het jonge kind (< 5 jaar)
Vrijdag 12 mei 2023 13:30 - 18:30 Luc Roggen BSc. Ost. Respiratoire en cardiovasculaire dysfuncties bij kinderen. Neuromotorische disfuncties
Zaterdag 13 mei 2023 8:30 - 12:30 Luc Roggen BSc. Ost. Digestieve systeem bij • Een pasgeborene (< 1 maand) • Een baby (< 1 jaar) • Het jonge kind (< 5 jaar)
Zaterdag 13 mei 2023 13:30 - 18:30 Luc Roggen BSc. Ost. Concrete behandelingen van kinderen in de klas om de aanpak van het klinisch redeneren en het osteopathische handelen te illustreren. Er is een vraag en antwoord moment voorzien na iedere behandeling. Deze blok van een halve dag wordt verdeeld over de 2 dagen in functie van de beschikbaarheid van de kinderen.

Cursusprijs:

599 per PAM. Syllabi, eCampus, koffiepauzes en lunch inbegrepen.

Toelatingsvoorwaarden: 

  • Houders van een DO-diploma, of hoger.
  • Laatstejaars studenten osteopathie die lid zijn van de beroepsvereniging osteopathie.be 

Adres:

Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen (Berchem), België.