Wat doet de IAO voor de verdere ontwikkeling van de osteopathie?

In de totstandkoming van de wet “Colla” op de niet-conventionele geneeswijzen speelde de I.A.O. een belangrijke rol. Zo werd bijvoorbeeld aan de directie van de IAO gevraagd om in het Belgisch federaal Parlement te gaan debatteren met de parlementsleden. Niet onbelangrijk als men weet dat er heel wat oppositie werd gevoerd tegen deze wet.

Het is een traditie geworden dat prominenten de diploma’s aan de IAO komen uitreiken. In het verleden waren dat bijvoorbeeld Minister Marcel Colla, de toenmalige burgemeesters van de stad Gent Frank Beke, Daniël Termont en Mathias De Clercq, toenmalig Gents schepen van onderwijs Rudy Coddens, toenmalig voorzitter van de provincieraad Oost-Vlaanderen Piet Van Eeckhaut, toenmalig federaal parlementsvoorzitter Herman De Croo, toenmalig Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, toenmalig Provinciegouverneur Jan Briers, de professoren Pascal Verdonck en Tom Balthazar, de ondernemers Herman Van de Velde en Luc De Bruyckere, ...

Op 29 juni 2002 reikte senator Marcel Colla, destijds Minister van Volksgezondheid en “vader” van de wet op de registratie van de osteopaten (wet op de niet-conventionele geneeswijzen), de diploma’s aan de IAO promovendi uit.

De IAO is lid van en werkt nauw samen met de Osteopathic International Alliance (OIA) met zetel te Chicago. Deze vereniging heeft zich tot doel gesteld om de academische criteria van de osteopathie over de hele wereld te bepalen.


Samen sterk.