De IAO® werd in 1987 opgericht door Michel Janssens (†1995), Grégoire Lason en Luc Peeters. In datzelfde jaar werden de eerste opleidingen in Belgie, Nederland en Duitsland opgestart. De IAO® is doorheen de jaren uitgegroeid tot de grootse academie voor osteopathie in Europa. De IAO® heeft een rijke geschiedenis:

2021

Op 4 januari opent de IAO haar gloednieuwe campus "Portalis" aan Bollebergen 2B, 9052 Gent.

2021

Buckinghamshire New University wordt niet langer als "BUCKS" maar als "BNU" afgekort.

2020

Op 8 februari verlaat Luc Peeters, totaal onverwacht en zonder een reden op te geven, de IAO®. Van de oprichters blijft enkel Grégoire Lason over. Hij blijft, samen met zijn administratief en academisch team, bijzonder gemotiveerd en start met de bouw van IAO 2.0.

2019

Woensdag 13 maart 2019 heeft de Deense overheid de allereerste officiële erkenningen overhandigd aan osteopaten. Dat alle 9 osteopaten die als eerste deze Deense erkenning ontvingen IAO Alumni zijn maakt ons bijzonder trots.

2019

Er wordt gestart met een Post Academische Module (PAM) "Sports Osteopathy" in Gent en in Kopenhagen. Hierdoor kunnen DO’s zowel het Post Graduate Certificate (PGC) in Sports Osteopathy als de Master of Science in Osteopathy behalen die door Buckinghamshire New University "BUCKS" worden uitgereikt.  

2018

We werken vanaf nu ook samen met BUCKS voor onze modulaire opleiding (in België, Nederland, Denemarken en Zwitserland) en onze PAM's (in België, Denemarken en Zwitserland). Dit betekent dat studenten die de modulaire opleiding met succes afronden, naast het DO diploma nu ook de Master of Science in Osteopathy behalen. 

2018

Op 15 mei 2018 kwam er in Denemarken een wettelijk kader rond het beroep osteopaat en de osteopathie.

2017

De kaap van 2.600 studenten wordt overschreden.

2017

De fulltime Master of Science wordt geaccrediteerd door Buckinghamshire New University.

2016

 Het vernieuwd curriculum van de fulltime Bachelor of Science wordt geaccrediteerd door Buckinghamshire New University (BNU).

2016

 De IAO® publiceert meerdere artikels in peer review tijdschriften.

2016

De IAO® organiseert congres ICROM 2 in München.

2015

De IAO® organiseert congres ICROM 1 in Gent.

2015

Historische overwinning in Zwitserland: de IAO® heeft aan het Zwitserse Federale Hooggerechtshof de erkenning van de deeltijdse modulaire opleiding afgedwongen, dit om een gelijkstelling te verkrijgen van deze deeltijdse modulaire opleiding met een voltijdse opleiding. Op hetzelfde moment erkent het Zwitserse Federale Hooggerechtshof de bachelor van de IAO® ook als gelijkwaardig met een Zwitserse bachelor-diploma.

In Zwitserland wordt de benaming osteopaat (Osteopath) door de overheid beschermd. Enkel therapeuten, die het inter kantonnale examen voor de Zwitserse conferentie, samengesteld uit de directeurs en directrices van het kantonnale gezondheidsbestuur, afgelegd hebben, mogen zichzelf osteopaten noemen. Om zelfstandig te kunnen werken, moeten osteopaten een voltijdse opleiding van 5 jaar succesvol afronden en bovendien 2 jaar als assistent van een Zwitserse osteopaat met GDK-diploma gewerkt hebben. Deze periode dient met een positieve evaluatie te worden afgesloten. De IAO® is er nu in geslaagd om de erkenning te behalen voor haar deeltijdse modulaire opleiding als gelijkgesteld met een voltijdse opleiding volgens het Zwitserse voorbeeld.

2015

Accreditatie van de Master opleiding in samenwerking met de University of Applied Sciences – Tirol door de Duitse accreditatie organisatie AHPGS. Hierdoor is de 120 credits tellende full-master volledig conform het Bologna Proces. Uniek in Europa!

2014

De IAO® gaat een partnership aan met de Buckinghamshire New University (Londen). Deze universiteit accrediteert de eerste drie Bachelor jaren van de voltijdse opleiding en reikt de Bachelor of Science with Honours in Osteopathic Studies uit. De daaropvolgende 2-jarige geaccrediteerde Master opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de University of Applied Sciences die de graad MSc.Ost. uitreikt.

2014

Op 7 oktober 2014 heeft de Toetsingscommissie van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) een positief advies uitgebracht over het curriculum van The International Academy of Osteopathy® in het kader van de PLATO eindtermen. Dit betekent voor de IAO® afgestudeerden van de voltijdse opleiding dat ze naast hun academische graad nu ook het belangrijke certificaat “Medische Basiskennis” behalen.

Voor de IAO® betekent dit dat de school wordt geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Dit is uniek in Nederland voor een osteopathie school.

2014

De IAO® wijzigt de voltijdse opleiding van een 4-jarige opleiding (BSc.(Hons)Ost. naar een 5-jarige opleiding volledig conform het Bologna proces.

2013

De IAO® start een modulaire opleiding voor osteopathie in Caïro, Egypte. De eerste cohorte studenten bestaat uit meer dan 40 deelnemers.

2013

De IAO® richt haar 16de opleidingsplaats op in Duitsland. Osteopathie opleidingen worden nu verzorgd in 16 Duitse steden, twee Oostenrijkse steden, een opleiding in Denemarken en Zwitserland.

2500 studenten volgen hun opleiding aan de IAO® en de IAO® heeft ondertussen een docententeam van 150 docenten en assistenten.

2011

In samenwerking met de University of Applied Sciences organiseert de IAO® de Master opleiding in Innsbruck, Berlijn en Gent.

2011

25 studenten (vooral IAO® docenten) studeren af als Master of Science in Osteopathy MSc.Ost.

2009

De IAO® gaat een partnership aan met de University of Applied Science – Tirol (fhg). In samenwerking met deze universiteit organiseert de IAO een Master of Science opleiding in Osteopathie (120 credits). De eerste cohorte studenten start in oktober 2009.

2008

De IAO® wordt erkend door het NUFFIC waardoor Nederlandse studenten subsidies en studiefinanciering ontvangen van de Nederlandse staat.

2008

De IAO® wordt door de Vlaamse Regering erkend als opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille.

2004

De voltijdse opleiding aan de IAO® wordt geaccrediteerd door de University of Wales. Via externe audits en begeleiding van “external examiners” wordt deze accreditatie een feit. De studenten behalen de BSc.(Hons)Ost. na een 4-jarige opleiding.

2003

Start van een academisch partnership met de University of Wales.

2003

De IAO® behaalt de kwaliteitsstandaard ISO-9001 in “Osteopathic Training and Education”. Dit was uniek voor een school in Europa.

2001

De politieke situatie in België houdt de invulling van de wet Colla tegen. De wet wordt niet verder uitgewerkt zoals beschreven.

1999

Het Belgische Federale Parlement stemt de “Wet op de niet conventionele geneeswijzen/Wet Colla”. Dit is een kaderwet die de osteopathie, acupunctuur, homeopathie en chiropraxie moet regelen. De IAO® speelt een actieve rol in dit proces.

1999

Alle IAO® osteopaat-docenten behalen de BSc.(Hons)Ost. aan de University of Westminster.

1997

De IAO® behaalt de kwaliteitsstandaard ISO-9008 in “Osteopathic Training and Education”. Dit is uniek voor een school in Europa.

1997

14 docenten van de IAO® behalen de academische graad Bachelor of Science (with Honours) in Osteopathic Medicine (BSc.(Hons)Ost.Med. aan de University of Westminster.

1996

Intens contact met BCOM (British College of Osteopathic Medicine) met als doel de academische ontwikkeling van de opleiding te versnellen.

14.03.1995

Michel Janssens, één van de drie oprichters, overlijdt te Brussel. Een groot verlies!

1994

Start van de voltijdse opleiding in Gent. De opleiding is voltijds en duurt 5 jaren.

1991

Het aantal contacturen (bij de start 900 uren) werd opgedreven tot 1250 contacturen.

1987

Oprichting van de IAO® als een postgraduaat trainingsinstituut voor kinesitherapeuten/fysiotherapeuten en artsen die osteopathie willen studeren.

Oprichters:

  • Michel Janssens (†)
  • Grégoire Lason
  • Luc Peeters

De school groeide en werd het grootste instituut voor osteopathie in Europa.

IAO® reikte van bij de start het DO diploma (DO) uit.

 


Een rijke geschiedenis!